H.S.P. Groningen
Dé specialist in de ontwikkeling en exploitatie van internetcontent
Internet:www.hsp-groningen.tk, Email: info@hsp-groningen.tk


Disclaimer van H.S.P. Groningen

H.S.P. Groningen is de samensteller en uitgever van informatie op deze en andere door H.S.P. Groningen ontworpen websites. H.S.P. Groningen is zich volledig bewust van haar taak en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze en andere websites onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid:
H.S.P. Groningen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze of andere door H.S.P. Groningen ontworpen websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze websites te kunnen raadplegen. Ook zijn ze niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze websites of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Links van en naar de websites van H.S.P. Groningen:
H.S.P. Groningen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze of andere door H.S.P. Groningen ontworpen websites. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat de H.S.P. Groningen de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Informatie gebruiken:
H.S.P. Groningen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze en andere door H.S.P. Groningen ontworpen websites en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.S.P. Groningen.eXTReMe Tracker
Home     Algemene Voorwaarden     Disclaimer     Privacy    Sitemap    Contact