Slavinnencontract

De geldigheid:

Om het contract te bekrachtigen moeten de slavin en haar Meester de eerste pagina van dit contract invullen, en moeten ze de 4 pagina's van dit contract allemaal ondertekenen.

Dit slavinnencontract wordt onmiddellijk geldig, vanaf het ogenblik dat het door alle partijen ondertekend is. De slavin zal een copie van haar slavinnencontract ontvangen, haar Meester zal het originele document bewaren.

De betrokken partijen:

De werkelijke naam van de Meester:
De Bdsm naam van de Meester:
De werkelijke naam van de slavin:
De Bdsm naam van de slavin:

Disclaimers:

Alle partijen verklaren dat zij dit contract vrijwillig ondertekend hebben, en dat ze alle gevolgen van hun handtekeningen kennen, begrijpen, en aanvaarden. Alle partijen verklaren dat hun handtekeningen niet werden afgedwongen door het gebruik van geweld, bedreigingen, of druk. Alle partijen verklaren dat zij zich bewust waren van hun daden op het ogenblik dat zij dit contract ondertekenden.

Handtekeningen:

Datum:

De Meester      De slavin

De belofte van de Meester

Ik aanvaard hierbij de volledige onderwerping van mijn slavin, onder de voorwaarden die in dit slavinnencontract beschreven en vastgelegd worden. Ik besef dat de volledige onderwerping van mijn slavin een erg waardevol en kostbaar geschenk is, en ik beloof dat ik haar geschenk op een passende wijze zal eren en koesteren.

Ik beloof dat ik mijn slavin op geen enkele manier permanent zal beschadigen, en ik zal er over waken dat het vertrouwen dat mijn slavin in mij stelt niet geschaad wordt door mijn handelingen. Ik beloof dat ik goed voor mijn slavin zal zorgen, dat ik haar een veilige thuis zal aanbieden, en dat ik haar zal voorzien van passende kleding, gezond voedsel en drinken, alle noodzakelijke medische en tandheelkundige verzorging, en alle hygiŽnische middelen die ze nodig heeft om zichzelf goed te verzorgen. Ik zal mijn slavin niet blootstellen aan enig risico betreffende sexueel overdraagbare ziekten. Wanneer mijn prinses de opdracht krijgt om sexuele betrekkingen te hebben met anderen waarvan de medische conditie onzeker is, zal safe sex de vaste regel zijn en zullen haar kwaliteitscondooms ter beschikking gesteld worden.

Ik beloof dat ik van mijn slavin zal houden en dat ik haar zal beschermen, dat ik haar op een passende wijze zal verzorgen, en dat ik zal waken over haar lichamelijke en mentale gezondheid. Ik beloof dat ik mijn slavin zal integreren in mijn familiaal en sociaal leven, en dat ik haar zal toelaten om contact te onderhouden met haar familie en vrienden, op voorwaarde dat deze contacten geen negatieve invloed uitoefenen op haar gedrag.

Ik beloof dat ik mijn slavin niet zal onderwerpen aan de volgende behandelingen : ...... (Een gedetailleerd overzicht van alle eventuele grenzen of stopwoorden die ik aan mijn slavin heb toegestaan zal hier opgenomen worden. Dit overzicht zal met elke slavin afzonderlijk besproken en onderhandeld worden).

De belofte van de slavin:

Ik vraag hierbij, op vrijwillige basis en met een open geest, om aanvaard te worden als de slavin van mijn Meester en om toestemming om mezelf volledig en onvoorwaardelijk aan mijn Meester te mogen onderwerpen. Ik vraag mijn Meester om mij te leiden op een strenge doch liefhebbende manier, zo dat ik in staat zal zijn om te groeien in mijn onderdanigheid en om hem naar mijn beste vermogen te dienen. Ik zal mijn Meester dienen op een 24/7 basis, en ik zal op elk moment van de dag of nacht, 24 uur per dag en 7 dagen per week, beschikbaar zijn voor hem. Ik zal exclusief aan mijn Meester toebehoren en ik zal niemand anders dienen, tenzij hij mij expliciet de opdracht heeft gegeven om anderen te dienen. Ik zal aanvaarden om een nieuwe naam te dragen die mij door mijn Meester zal worden toegekend, en ik zal mijn nieuwe naam met veel trots en eergevoel dragen en gebruiken.

Om mijn Meester te kunnen dienen en behagen, bied ik hem het volledige gebruiksrecht aan van mijn lichaam, tijd, talenten, en vaardigheden. Om de sexuele, geestelijke, en emotionele noden en verlangens van mijn Meester te kunnen bevredigen, bied ik hem het onvoorwaardelijke gebruik aan van mijn lichaam, op elk tijdstip en op elke plaats. Ik smeek mijn Meester om mij te gebruiken, of om anderen toe te laten om mij te gebruiken, voor de bevrediging van zijn noden en verlangens.

Ik vraag mijn Meester nederig om mij te leiden in elk sexueel, sensueel, of onderdanig gedrag, om mijn persoonlijke groei en opleiding te verzekeren. Ik smeek mijn Meester om zijn macht te gebruiken om mij om te vormen tot de slavin die hij uiteindelijk van mij wil maken. Het is mijn ambitie en mijn doel om een perfecte slavin te worden voor mijn Meester, en ik vraag mijn Meester om mij te helpen, trainen, en leiden langs de weg die mij uiteindelijk in staat zal stellen om mijn ambitie te verwezenlijken en mijn doel te bereiken. Ik hoop dat mijn Meester mij, tijdens mijn reis naar de hoogste en meest geavanceerde regionen van mijn onderdanigheid, meer zal leren over mijn innerlijk en over mijn diepste gevoelens en verlangens, zodat ik deze beter kan begrijpen en zo nog betere diensten zal kunnen verlenen. In ruil voor de steun, de leiding, en het leiderschap van mijn Meester beloof ik dat ik alles zal doen dat ik mijn kracht, macht, en mogelijkheden ligt om te verzekeren dat mijn Meester zo comfortabel, tevreden, bevredigd, en gelukkig mogelijk is.

Ik zal alle bevelen van mijn Meester onmiddellijk, zonder tegenwerpingen, en zonder commentaar naar mijn beste vermogen opvolgen en gehoorzamen. Ik zal mijn Meester in alle omstandigheden gehoorzamen, op alle plaatsen, en ongeacht wie er op dat moment aanwezig is. Ik zal elke straf die mijn Meester mij oplegt in stilte en waardig aanvaarden, telkens wanneer hij oordeelt dat ik gestraft moet worden. Ik verleen mijn Meester het recht om mij te straffen en te folteren voor zijn eigen plezier en bevrediging. Ik besef dat ik mag huilen, schreeuwen, en smeken tijdens mijn straffen, maar ik begrijp dat zulk gedrag geen invloed zal hebben op de behandelingen waaraan mijn Meester mij zal onderwerpen. Ik aanvaard het feit dat mijn Meester mij zal knevelen wanneer hij mijn stem niet langer wil horen, of wanneer hij niet door mijn stem gestoord wil worden. Ik begrijp dat ik mijn Meester altijd expliciet om toestemming zal moeten vragen vooraleer ik gelijk welke van mijn noden of verlangens bevredig. Ik realiseer me, hoewel ik de gelijke van mijn Meester zal zijn op het vlak van waarde en als mens, dat ik niet zijn gelijke zal zijn op het vlak van autoriteit en macht, en dat hij het recht heeft om mijn leven te controleren en te regelen.

Ik verleen mijn Meester het recht om mijn lichaam te veranderen op elke door hem gewenste manier, om mij lichamelijk naar zijn ideaalbeeld te vormen, op voorwaarde dat hij mijn lichaam niet permanent beschadigt of verwondt. Ik besef dat mijn lichaam ten allen tijde beschikbaar moet zijn voor mijn Meester, en dat hij het recht heeft om mijn lichaam te gebruiken zoals hij dat wenst. Ik begrijp dat mijn Meester het recht heeft om voorwerpen in te brengen in, en aan te hechten aan, mijn lichaam voor zolang als hij wenselijk acht. Ik draag vrijwillig alle controle over mijn sexualiteit over aan mijn Meester, in de wetenschap dat ik op geen enkele manier sexueel actief mag zijn zonder zijn expliciete goedkeuring. Ik beloof dat ik mijn kleding instructies altijd in detail zal opvolgen, en dat ik trots alle kleding zal dragen die mijn Meester voor mij geselecteerd heeft. Ik laat mijn Meester graag mijn volledige uiterlijk bepalen, en ik zal altijd alles dragen, of niet dragen, dat hij mij opdraagt, ongeacht mijn eventuele schaamte of ongemak. Ik begrijp dat mijn Meester het recht heeft om mijn lichaam te tonen aan iedereen die hij wenst, waar en wanneer hij dat wil.

Ik zal open en eerlijk met mijn Meester communiceren, en ik zal hem vrijwillig alle informatie bezorgen die hem van nut kan zijn betreffende mijn lichamelijke of emotionele conditie. Ik zal nooit liegen tegen mijn Meester, ik zal hem altijd de volledige en complete waarheid vertellen, en ik zal nooit enige informatie voor hem achterhouden. Ik zal mijn eigen gevoelens ontleden, en als ik enige gevoelens van schuld, schaamte, ongemak, of twijfel bij mezelf zou ontdekken dan zal ik deze gevoelens openlijk met mijn Meester bespreken, en dan zal ik hem vragen om mij te helpen om deze gevoelens te overwinnen. Ik zal mijn diepste gedachten, gevoelens, wensen, verlangens, dromen, en fantasieŽn openlijk met mijn Meester delen, zonder aarzeling of schaamte, en ik begrijp dat hij degene zal zijn die zal beslissen of ik hieraan gevolg moet geven, en zoja op welke manier. Ik zal de noden, de verlangens, het plezier, de gevoelens, het comfort, het geluk, en de sexuele bevrediging van mijn Meester altijd boven de mijne plaatsen, en de noden van mijn Meester zullen altijd mijn hoogste prioriteit zijn. Wanneer ik zelf een beslissing zal moeten nemen, zal ik altijd die beslissing nemen waarvan ik vermoed dat ze de voorkeur van mijn Meester wegdraagt.

Ik zal mijn uiterste best doen om vreedzaam en in harmonie samen te leven met mijn Meester, en met alle andere leden van het gezin van mijn Meester, inclusief zijn eventuele andere slaven en slavinnen. Ik zal altijd een erg onderdanige, gehoorzame, nederige, volgzame, en respectvolle houding aannemen tegenover mijn Meester, en ik zal hem altijd het hoogst mogelijke respect tonen. Ik zal altijd de huisregels volgen die mijn Meester me zal opleggen. Ik zal altijd trachten om een goed voorbeeld te stellen voor de eventuele andere slaven en slavinnen van mijn Meester. Ik beloof dat ik mij altijd onbetwistbaar en onvoorwaardelijk loyaal zal opstellen tegenover mijn Meester. Ik zal mijn Meester vereren als een God, en ik zal elke gelegenheid aangrijpen om mijn Meester te tonen hoe erg en hoe diep ik hem vereer.

Ik verleen mijn Meester vrijwillig het recht om mij te gebruiken als zijn meid, huisdier, lust slavin, sex slavin, slet, speeltje, of meubelstuk wanneer en hoe hij dat wenst. Ik verleen mijn Meester het volledige recht om mij te gebruiken en te folteren voor zijn plezier en bevrediging.

Ik besef dat mijn Meester mij beperkingen kan opleggen betreffende mijn rechten, vrijheid, onafhankelijkheid, gedrag, handelingen, privacy, en bezittingen, en ik begrijp dat mijn Meester, aangezien hij mijn volledige leven zal controleren en regelen, ook mijn bezittingen, financiŽle middelen, en materiŽle goederen zal controleren en beheren. Ik begrijp dat ik mijn Meester niets kan weigeren, met uitzondering van de eventuele grenzen en beperkingen die expliciet en gedetailleerd beschreven worden in dit contract. Ik besef dat mijn Meester recht heeft op mijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, en ik verleen mijn Meester het recht om mijn gehoorzaamheid af te dwingen op elke manier die hij nodig acht, in het geval dat ik ooit zou falen om hem mijn gehoorzaamheid vrijwillig aan te bieden.
||   Home   ||   Nieuws   ||   Slavinnenregels   ||   Slavinnen Contract   ||   Sexuele Diensten   ||   Sexslavinnen gevraagd   ||   Slavinnenregister   ||   SM-contacten   ||   Oproepjes   ||   Foto's   ||

MSMC